Onze verhalen

Jouw schade in eigen handen

Er doet zich een klein ongeval voor in Polen. De bestuurder is niet gewond, maar vreest dat hij onvoldoende tijd heeft om zijn schadegeval aan te geven. Het neemt zijn telefoon maarop dat moment herrinnert hij zich dat zijn verzekeraar een nieuwe app heeft die het proces op een eenvoudige manier weergeeft en verduidelijkt. Zou het de moeite waard zijn eens uit te proberen?

Enkele minuten later heeft hij reeds alle schade aan zijn wagen gefilmd geüploaded in de app. Binnen de 30 minuten ontving hij een bevestiging en een lijst van herstellers waaruit hij kan kiezen. 24 uur later weet hij exact de status van de herstelling.

Hij gebruikt Gateway, een app die alle partijen met elkaar in verbinding stelt, inclusief de herstellers. Alle informatie is voorhanden. Geen ‘We zullen zo dadelijk bij u terugkomen.” Niet steeds ‘blijf even aan de lijn’ om dan geen antwoord krijgen op uw vraag. Geen 2,3 tot 4 maal bellen om de status na te vragen. Tijdsverspilling is hier niet aan de orde, wat goed is voor zowel de verzekeraar als de verzekeringsnemer.

De Poolse versie van Gateway was een groot succes. Desondanks de groei van Innovation Group in Polen niet enkel afhangt van technologie, zorgde het toch voor een grote impact. Het neemt een steeds grotere rol in binnen de sector.

Niet alleen is de klantenervaring op vlak van tijd en kostenbesparing verbeterd, onderzoek in Engeland toont aan dat door de technologie de perceptie van klanten over hun verzekeraar heeft veranderd.

Technologie en levensstijlen gaan verder, en die verzekeraars die hier ook in meegaan hebben er het meest aan te winnen. Bij Innovation Group willen we onze klanten verder helpen dan wat men verwacht van ons.

Gateway zal binnenkort ook in andere markten gelanceerd worden om zo mee te helpen aan de revolutie voor verbetering van ervaringen bij schadegevallen.

Jouw schade in eigen handen.

Terug naar boven